Moja wspólnota, moje miejsce. Zadanie 4

Moja wspólnota, moje miejsce. Zadanie 4

Przyszła wiosna, a wraz z nią nasze czwarte zadanie. Marzec i kwiecień poświęcimy tematyce wzmacniania. Do tej pory w programie przyglądaliśmy się społeczności lokalnej, a także jej dwóm wymiarom: widoczności (kogo widać? co możemy powiedzieć o społeczności na podstawie śladów, które w niej zostawiono?) oraz włączeniu (dla kogo jest to miejsce? kto się angażuje?, kto jest zapraszany do udziału?) – jak podsumowała dotychczasowe działania nasze ekspertka, Małgorzata Leszko. Czym jest zatem wzmacnianie? Mamy na myśli podwyższenia poczucia wpływu grup mniejszościowych, co w efekcie przełoży się na wyrównywanie szans.

Na relacje czekamy do 25 IV 2021. Dodajemy je na stronie Shortcuta, a kilka przydatnych wskazówek znajdziecie TUTAJ 

Proponujemy obejrzenie filmu „Słucham”, niezwykłego dokumentu-rekonstrukcji rozmów przeprowadzonych przez operatorów telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu wywiadu z sąsiadem, a jeśli nie będzie to możliwe – osobami z bliskiej rodziny. Posłuchajcie, w jaki sposób zwykła rozmowa może mieć wzmacniające znaczenie. Wsparcia merytorycznego udzielają Małgorzata Leszko, aktywistka lokalna i dr Justyna Hanna Budzik, filmoznawczyni.

Agnieszka Kokowska, autorka zdjęć filmowych, przekaże wam szczegółową instrukcję, jak zrealizować wywiad.

 

W realizacji zadanie wspiera tekst ekspercki Małgorzaty Leszko oraz propozycja scenariusza lekcji, którą opracowali Anna Równy i dr Robert Pruszczyński.