Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych.

Strony internetowe:

ceo.org.pl

filmowe.ceo.org.pl

One World at Schools (JSNS.CZ)

organizacji People in Need. Od 2001 roku przyczynia się do edukacji kształtującej u młodych ludzi poczucia odpowiedzialności, orientacji we współczesnym świecie, otwartej, ale i krytycznej postawy wobec informacji, zaangażowania na rzecz innych.

Materiały dydaktyczne programu odpowiadają sytuacji w społeczeństwie i aktualnym wyzwaniom w kraju i na świecie. Są one dostępne online na platformie JSNS.CZ w atrakcyjnej formie lekcji audiowizualnych. Lekcje zawierają filmy dokumentalne i materiały metodyczne i koncentrują się na aktualnych tematach współczesnego świata (prawa człowieka, kwestie rozwoju, zaangażowanie obywatelskie) i współczesnej historii Czech.

Materiały One World School są używane przez nauczycieli i uczniów z ponad 3600 szkół podstawowych i średnich w Republice Czeskiej.

Strona internetowa:

https://www.jsns.cz/en/home
Os Filhos de Lumière

Os Filhos de Lumière to stowarzyszenie grupy filmowców działające na rzecz podniesienia wiedzy o kinie wśród dzieci i młodzieży. Od momentu powstania organizacja rozwija działania i projekty w dziedzinie edukacji filmowej. Realizuje warsztaty gromadzące twórców filmowych, nauczycieli, dzieci i młodzież, aktywizuje szkoły i instytucje kultury. Daje dostęp do kultury filmowej wszystkich czasów i stylów, tworzy podstawę do refleksji i spotkania z filmami i społecznością. Metodologia OFDL łączy obserwację i refleksję na temat istoty i języka kina oraz praktyczne eksperymentowanie pod okiem filmowców i techników filmowych. Praca zespołowa, odpowiedzialność, proces dzielenia się z innymi to część pracy z i nad filmami. Projekcje, cykle filmowe i spotkania przeplatają się z warsztatami, umożliwiając wspólną refleksję nad kinem, światem i wykonaną pracą.

http://osfilhosdelumiere.com/

https://shortcut.osfilhosdelumiere.com/ 

http://osfilhosdelumiere.blogspot.com/

The Nerve Center

The Nerve Center jest jednym z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych ośrodków kreatywnych w Wielkiej Brytanii. Z siedzibą w dwóch głównych miastach Irlandii Północnej, Belfaście i Derry-Londonderry, The Nerve Centrum stanowi regionalne centrum dla branż kreatywnych, integrując w swoich działaniach produkcję filmów i animacji, edukację, szkolenia i wystawy. Głównym fundatorem organizacji jest Northern Ireland Screen, który wspiera strategiczną rolę, jaką The Nerve Center odgrywa w tworzeniu systemu wsparcia dla utalentowanych młodych ludzi, rozważających pracę w przemyśle filmowym.

Ta rola obejmuje między innymi:

  • prowadzenie dwóch Kreatywnych Centrów Nauczania w Belfaście i Derry ~ Londonderry, wspierających nauczycieli i uczniów w kreatywnym wykorzystaniu technologii cyfrowej w klasie.
  • wspieranie realizacji przedmiotu szkolnego Moving Image Arts. The Nerve Center odegrało kluczową rolę w opracowaniu i wprowadzeniu do szkół szkoleń zawodowych w tym formacie. Obecnie są one dostępne w ponad 100 szkołach od Irlandii Północnej po Singapur.

Strony internetowe:

nervecentre.org

nervebelfast.org