Misja programu

Włączamy filmy w edukację obywatelską młodych Europejczyków. Tworzymy narzędzia, które są przyjazne dla nauczycieli, ciekawe dla młodzieży i adekwatne do potrzeb edukacji przyszłości. Łączymy perspektywy i wiedzę z różnych dziedzin, tak by uczniowie bardziej świadomie odbierali małe filmowe historie i chętniej angażowali się w wielkie sprawy, o jakich one opowiadają.