Kontakt

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa

Karolina Giedrys - Majkut   
koordynatorka programu
tel. (22) 659 62 03 wew. 103
karolina.giedrys@ceo.org.pl

Robert Pruszczyński
koordynator programu
tel. (22) 659 62 03 wew. 103
robert.pruszczynski@ceo.org.pl