Temat kwietnia: swój, obcy, inny

Temat kwietnia: swój, obcy, inny

W kwietniu zapraszamy do zapoznania się z ważnym filmem, który dotyka współczesnych problemów. „Ojciec Adnana” to historia dwóch emigrantów: ojca i syna. Obaj muszą poradzić się w Danii, która stała się ich nowym domem. Nastoletni Adnan musi znaleźć złoty środek między pamięcią o tradycji a zakorzenieniem się w szkole.

Film prezentujemy w ramach tematu „Swój, obcy, inny”, który próbuje znaleźć drogę porozumienia między osobami odmiennymi kulturowo, wiekowo, językowo, religijnie. Zapraszamy do lektury materiałów,  mamy ich naprawdę dużo: prezentację multimedialną, aż 4 scenariusze lekcji i cenione przez Was „Wprowadzenie do tematu”, które pozwala przygotować się do lekcji. Zapraszamy!