Shortcut w roku szkolnym 2020/2021

Shortcut w roku szkolnym 2020/2021

 

Na najbliższy rok szkolny przygotowaliśmy dla Państwa nową ofertę działań i materiałów filmowych. Co oferujemy nauczycielom i nauczycielkom w tej edycji naszych programów edukacji filmowej?

MOŻLIWOŚĆ PRACY Z FILMAMI KRÓTKOMETRAŻOWYMI NA LEKCJACH PRZEDMIOTOWYCH

Filmy udostępnione są na platformie filmowej vod, na której czeka:

 • 13 filmów krótkometrażowych zebranych w ramach programu „Shortcut – małe historie, wielkie sprawy” wraz ze scenariuszami zajęć i innymi materiałami dodatkowymi,
 • zakres tematyczny: edukacja obywatelska, edukacja o filmie i do filmu,
 • grupa wiekowa: 12-18,
 • przedmioty: język polski, zajęcia z wychowawcą, etyka, wiedza o społeczeństwie, plastyka, edukacja o bezpieczeństwie i inne,
 • a od 2. semestru – 13 filmów krótkometrażowych w ramach programu „Dobre łącza” wraz ze scenariuszami zajęć, infografikami i innymi materiałami dodatkowymi,
 • zakres tematyczny: kompetencje społeczno-emocjonalne (SEL),
 • profilaktyka na rzecz młodych użytkowników internetu,
 • grupa wiekowa: 7-12 oraz rodzice,
 • przedmioty: zajęcia wychowawcze, etyka, zajęcia w świetlicy.

Realizację zajęć z filmami ułatwiać będzie wsparcie metodologiczne ze strony zespołu edukacji filmowej CEO, jak też program motywacyjny dla najaktywniejszych, obejmujący m.in. nagrody za wybrane działania.

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI LOKALNYCH PROJEKTÓW SZKOLNO-FILMOWYCH W RAMACH PROGRAMU „Shortcut – małe historie, wielkie sprawy”, KTÓRY W ROKU SZKOLNYM 2020/21 ODBYWA SIĘ POD HASŁEM „Moja wspólnota, moje miejsce”

W roku szkolnym 2020/21 zaprosimy Państwa do programu, w którym uczniowie i uczennice realizują projekty poświęcone lokalnym wspólnotom. Inspiracją do poszczególnych zadań ujętych w programie będą filmy z pakietu Shortcut – pracę z nimi ułatwią specjalnie dobrane scenariusze zajęć, a także model edukacji włączającej autorstwa Mai Branki i Dominiki Cieślikowskiej. Program będzie miał strukturę hybrydową (on-line i off-line), a złożą się na niego lekcje dotyczące tematów i filmów z pakietu Shortcut oraz zadania społeczno-filmowe do wykonania w terenie, które będą publikowane co miesiąc na stronie internetowej programu. Przewidujemy następujący zakres tematyczny:

 • społeczność: lekcja z filmem "Superjednostka" + zadanie w terenie (publikacja materiałów październik 2020)
 • widoczność: lekcja z filmem "Rafa" + zadanie w terenie (publikacja materiałów listopad/grudzień 2020)
 • włączenie: lekcja z filmem "Tragiczna historia z happy endem" + zadanie w terenie (publikacja materiałów styczeń/luty 2021)
 • wzmocnienie: lekcja z filmem "Słucham" + zadanie w terenie (publikacja materiałów marzec 2021)
 • współpraca: lekcja z filmem "Chór" + zadanie w terenie (publikacja materiałów kwiecień 2021)

Realizację projektów wspierać będą spotkania on-line z koordynatorem i koordynatorką programu Shortcut, a motywację uczestniczek i uczestników podtrzymywać będą atrakcyjne nagrody, warsztaty i webinaria.

Dodatkowo wszystkich uczestników programu zaprosimy na wydarzenie specjalne, czyli DNI Z SHORTCUTEM – 22-23 października.

W ciągu dwóch dni wydarzenia nastąpi podsumowanie szkolnych rezydencji filmowych i naszej międzynarodowej współpracy z: Irlandią Północną, Portugalią i Czechami. Planujemy: wirtualne spotkania z ekspertami, warsztaty dla kadry pedagogicznej i młodzieży oraz pokazy filmów.
Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję zapoznać się z dokumentami, fabułami i animacjami zrealizowanymi przez uczniów w czterech krajach, a tworzonymi pod okiem profesjonalistów.

Będzie można wygrać ciekawe nagrody w filmowym quizie, porozmawiać z filmowcami i filmowczyniami związanymi z programem, którzy przez semestr pracowali w różnych szkołach jako praktycy-mentorzy.

Rekrutacja do programu: początek 1 października 2020

Publikacja materiałów: 1. moduł tematyczny – 5 października 2020 (scenariusz lekcji do realizacji w szkole) i 23 października (zadanie do realizacji w terenie) w trakcie wydarzenia specjalnego DNI Z SHORTCUTEM, pozostałe moduły tematyczne publikowane w cyklu comiesięcznym.

Adresaci: uczniowie i uczennice w wieku 12-18

Czas trwania: październik 2020 – czerwiec 2021

MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY CZYLI UDZIAŁ W PROJEKCIE „Dobre łącza”

W ramach projektu „Dobre łącza” będziemy wzmacniali bezpieczeństwo dzieci w internecie poprzez rozwijanie ich kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL) takich jak: samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, zdolności interpersonalne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Przygotowujemy narzędzia edukacyjne oparte na metodzie psychoedukacji poprzez film. W ich skład wejdą filmy krótkometrażowe wraz ze scenariuszami zajęć dla dzieci w wieku 7-12 lat, odnoszące się do kompetencji społeczno-emocjonalnych. Dobieramy też filmy dla rodziców, które będą wskazywać sposoby wspierania dzieci w rozwoju kompetencji SEL oraz inspirować do samorozwoju. Od drugiego semestru roku szkolnego 2020/2021 planujemy organizację szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek, warsztatów i spotkań eksperckich w szkołach, a także webinariów. Będziemy także publikować materiały audiowizualne (m.in. nagrania eksperckie, infografiki) o kompetencjach społeczno-emocjonalnych, wspierające pracę nad nimi i przybliżające wypracowane narzędzia edukacyjne.

Rekrutacja do projektu: 31 stycznia-30 czerwca 2021

Publikacja materiałów: w ciągu lat 2021-2022

Adresaci: uczniowie i uczennice w wieku 7-12 lat, rodzice

Czas trwania: 2021-2022

MOŻLIWOŚĆ Z KORZYSTANIA Z DZIAŁAŃ ROZWIJANYCH PRZEZ CEO WE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI

Dzięki współpracy z zewnętrznymi partnerami pozyskujemy dla nauczycieli związanych z naszymi programami dodatkowe możliwości doszkalania się, udziału w ciekawych wydarzeniach, czy też nowe, wartościowe pomoce dydaktyczne. W najbliższym roku współpracujemy z: programem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, projektem Filmowe Piegi Pana Kleksa oraz Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Propozycje wypracowane wspólnie z tymi instytucjami i inicjatywami będziemy ogłaszać Państwu na bieżąco: w newsletterze i regularnej korespondencji mailowej, a także na naszej stronie internetowej i stronie FB.
Kontynuujemy też współpracę z siecią kin Helios, dzięki której w programie „Kino na Temat” pojawiają się materiały pomocnicze opracowywane przez współpracujących z nami edukatorów i edukatorki.

Dodatkowo, informować będziemy Państwa o propozycjach uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach organizowanych przez zagranicznych partnerów programu „Shortcut – małe historie, wielkie sprawy”. Jeśli interesują Państwa anglojęzyczne spotkania z reżyserami i bohaterami filmów krótkometrażowych, prosimy wyglądać informacji na ten temat.

Zespół edukacji filmowej:

Karolina Giedrys-Majkut

Robert Pruszczyński
robert.pruszczynski@ceo.org.pl 

Jan Dąbkowski

 

www.facebook.com/projektyfilmowe

www.filmowe.ceo.org.pl

www.shortcut.ceo.org.pl

www.instagram.com/shortcut_edu