Nie tylko „Dziewczyna z Instagrama”, czyli Shortcut w październiku

Nie tylko „Dziewczyna z Instagrama”, czyli Shortcut w październiku

ZSP Nr 4 w Zamościu, w którym program Shortcut realizuje Agnieszka Matwiejczuk

Film: „Rafa”

Lekcje filmowe zostały przeprowadzone w III klasie szkoły branżowej. Cel zająć stanowiło nakreślenie obrazu dorastania w literaturze, malarstwie i filmie. W tematykę pierwszego etapu życia wprowadziły uczniów i uczennice reprodukcje obrazów. Punktem odniesienia były również  wybrane dzieła literackie, w których pojawia się obraz dzieciństwa i dorastania - mit o Dedalu i Ikarze, "Fuga" Wita Szostaka, "Zapiski luzaka. Natan świruje" Lincolna Peirce'a , a także film "Zabić drozda".

Rozmowa na temat „Rafy”  dotyczyła kwestii, czy każdy człowiek jest rzeczywiście "samotną wyspą". W omawianiu filmu korzystano z prezentacji multimedialnej oraz materiałów pomocniczych ze strony shortcut. Szczególnie cenne były ćwiczenia dotyczące środków filmowych. Uczniowie pracowali w grupach i zwrócili uwagę na to, że emocje bohatera są odzwierciedlane przez takie elementy jak: puste ulice (samotność), ciemność (poczucie opuszczenia i niezrozumienia).

Prezentacja multimedialna stała się przyczynkiem do dyskusji. Szczególne emocje wzbudziło zagadnienie parentyfikacji - w celu szerszego kontekstu nauczyciel wyświetlił film "Dotty" (z programu Filmowe Lekcje Wychowawcze). Na zakończenie lekcji uczniowie mieli za zadanie wskazać jak społeczeństwo może przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poszczególnych jednostek. Lekcje filmowe spodobały się uczniom, a dla nauczycielki były  źródłem wiedzy na temat uczniów: co jest dla nich ważne, jak odbierają świat.

Cieszy nas, że nasze materiały znalazły uznanie w nauczycielskich oczach!

„Materiały pomocnicze oceniam bardzo pozytywnie - szczególnie prezentację multimedialną. Dzięki niej można poprowadzić kilka godzin lekcji o tym filmie (nie tylko 2 jak było w tym przypadku). Pytania na poszczególnych slajdach ułatwiają pracę z filmem. Jestem pod ogromnym wrażeniem materiałów dołączonych do filmu - także scenariusza.”

Technikum nr 4 w Bytomiu, w którym program Shortcut realizuje Joanna Klimczak

Filmy: „Dziewczyna z Instagrama”, „Kim Holland”

Film "Dziewczyna z Instagrama"  to punkt wyjścia do rozmowy na temat wykorzystania portali społecznościowych w codziennym życiu. Inspiruje do dyskusji o zagrożeniach wynikających z publikacji swoich wizerunków na Facebooku czy Instagramie, wprowadzając tematykę na temat praw autorskich. Drugi film - "Kim Holland" jest opowieścią o braterskiej miłości, temat nowych mediów (w tym przypadku smarphona) jest jedynie pretekstem do tych rozmów. Telefon, dla głównego bohatera staje się jedyną możliwością kontaktu z ukochanym bratem, jest mostem łączącym ludzi. Współcześnie nie zauważamy już podstawowej funkcji telefonu czyli urządzenia do komunikowania się z innymi, jest to dla nas oczywistością. Ten film sprowadza smartphon do swojego pierwotnego znaczenia.

Film "Dziewczyna z Instagrama" jest filmem z zakresu teorii nowych mediów. Z punktu widzenia pedagoga można wykorzystać przy okazji rozmowy na temat wykorzystania portali społecznościowych w codziennym życiu, ale również nauczyciel może podjąć dyskusję o zagrożeniach wynikających z publikacji swoich wizerunków na Facebooku czy Instagramie (przy okazji rozmawiając na temat praw autorskich do zdjęć).

"Kim Holland" pozwolił uczniom/uczennicom zastanowić się nad kwestiami komunikacji międzyludzkiej i jej społecznego wymiaru. Uniwersalna opowieść o braterskiej miłości uświadomiła, że w dobie smartphonów zapominamy o podstawowej funkcji telefonu – możliwości prowadzenia rozmów. Czasem jedyną możliwością z bliską osobą jest właśnie telefon, stający się mostem łączącym ludzi.

W październiku oprócz lekcji filmoznawczych uczniowie i uczennice udział w warsztatach filmowych z Natalią Spychałą - reżyserką i twórczynią filmów animowanych. Tematem zająć były "Nowe media, stare problemy". Młodzież dzieliła  się wrażeniami z shortcutowych filmów, wzięliśmy udział w warsztatach animacji poklatkowej na smartphonie. Wykorzystaliśmy zatem telefon, aby wykonać krótkie animacje. Warsztaty były wspaniałym doświadczeniem nowych metod pracy nad animacją.

Chcieliśmy wyróżnić jeszcze Renatę Brzezińską-Wróblewską i działania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Uczniowie i uczennice mieli okazję obejrzeć „Dziewczynę z Instagrama”, która okazała się szczególnie interesująca dla osób uczących się w technikum fotograficznym. Zajęcia opisano w następujący sposób:

„Dzięki materiałom dydaktycznym opracowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej udało nam się przeprowadzić interesujące zajęcia dotyczące „życia” w Internecie. Staraliśmy się zrozumieć rolę mediów oraz ich wpływ na zachowania i postawy ludzi. W myśl scenariusza na początku sami zadaliśmy sobie pytanie: W jaki sposób korzystamy ze smartfona, a jak chcielibyśmy go używać? Następnie poddaliśmy analizie obraz filmowy. Skoncentrowaliśmy się głównie na pracy kamery, perspektywie i kompozycji kadru. Wzbogaciliśmy nasz język o pojęcie ‘kamera subiektywna’. Z naszych obserwacji wynika, że bardzo duża aktywność w mediach społecznościowych paradoksalnie zmniejsza liczbę rzeczywistych kontaktów międzyludzkich, gdyż zwyczajnie brakuje na nie czasu. Tak więc sukces na jednym polu wiąże się z porażką na innym…”

Miło nam poinformować, że krótkie metraże  z pakietu znalazły się także w ścieżce filmowej projektu „Młodzi w akcji”. Młodzi w Akcji to ogólnopolski program, którego celem jest inspirowanie opiekunów i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. Młodzi ludzie podejmą kreatywne wyzwania w ramach jednego z trzech proponowanych tematów. Dzięki temu nauczą się pracy metodą projektu, a także będą mieli okazję wcielić się w role etnologów, reporterów i artystów.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, wkrótce wyślemy nagrody. Nie zapominajcie o przysyłaniu zdjęć z zajęć oraz linków do stron, blogów lub stron na portalach  społecznościowych! Dziękujemy za wszystkie relacje!