Moja wspólnota, moje miejsce - projekt warszawski

Moja wspólnota, moje miejsce - projekt warszawski

Zapraszamy do nowego projektu  który opiera się na filmach i materiałach dostępnych na platformie “Shortcut”.  Tym razem zapraszamy do udziału nauczycieli/nauczycielki oraz młodzież w wieku 12-18 lat (VI - VIII klasa SP oraz szkoły ponadpodstawowe), pracujących w warszawskich szkołach podstawowych. 

“Moja wspólnota, moje miejsce - filmowe poszukiwania” to projekt mający na celu wykorzystanie sztuki filmowej do rozbudzania świadomości i aktywności obywatelskiej młodzieży i angażowania ich w działania zmieniające ich relację z otoczeniem. Kołem zamachowym zmian będzie film, rozumiany zarówno jako oglądane dzieło sztuki z potencjałem wzbudzania u odbiorców zainteresowania, emocjonalnego zaangażowania i empatii wobec prezentowanych bohaterów i ich problemów, jak i rodzaj aktywności i twórczości własnej, zmieniającej postrzeganie rzeczywistości i wzmacniającej poczucie sprawczości i wpływu. 

Tematem projektu będą wspólnoty i miejsca wspólne osób mieszkających w Warszawie. Razem z młodzieżą biorącą udział w projekcie zastanowimy się, co zrobić, żeby szkoła, ale też przestrzeń Warszawy były włączające, wspólne, przyjazne dla wszystkich mieszkańców, także tych z różnych mniejszości i grup defaworyzowanych. 

Projekt opiera się na przeprowadzenia 3-5 lekcji o tematyce społeczno-filmowej oraz na zrealizowaniu formy filmowej przez młodzież, przy wsparciu ekspertów i ekspertek. 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy do 30 XI do godziny 23:59. 

 

Daty ramowe i działania w projekcie: 

 XII 2020 Szkolenie wprowadzające dla nauczycieli i nauczycielek

XII 2020 - V 2021 Lekcje w szkołach (3-5 lekcji) na bazie materiałów edukacyjnych dostępnych w projekcie 

XII 2020 - V 2021 Warsztaty społeczno-filmowe dla młodzieży

Edukatorzy społeczni/edukatorki społeczne przeprowadzą młodzież przez proces definiowania ich wspólnot a także warunków, jakie pozwalają im i innym włączyć się w życie wspólnoty i pełnić w niej aktywną rolę. 

Filmowcy/filmowczynie będą kształtować kompetencje filmowych autoekspresji oraz umiejętności technicznych. W trakcie spotkań przedstawiane będą młodzieży zadania do realizacji w czasie przerw pomiędzy spotkaniami warsztatowymi.

V 2021 - VI 2021 Konsultacje merytoryczne

W trakcie konsultacji merytorycznych filmowcy/filmowczynie będą wspierać zespoły filmowe w finalizowaniu swoich projektów filmowych. 

VI 2021 Podsumowanie projektu 

Efekty projektów filmowych pokażemy na dużym ekranie w trakcie otwartego wydarzenia, podczas którego odbędzie się też panel ekspercki i warsztaty dla młodzieży-widzów w formule “młodzież uczy młodzież”, w trakcie którego osoby uczestniczące w projekcie wraz ze swoimi rówieśnikami zgłoszonymi do warsztatu wyruszą w okolicę na poszukiwanie miejskiej wspólnoty. 

Druga prezentacja filmowych projektów młodzieżowych oraz wypracowanej metodologii odbędzie się podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych CEO.

Zapraszamy!

Rejestracja do projektu

Regulamin

 

Działania finansowane z budżetu m.st. Warszawa.